PREUZMITE DOKUMENTE

  /  Programski odbori

Naučni i Programski odbor

Naučni i Programski odbor

NAUČNI ODBOR

 dr sci. med. Danijela Pecarski, profesor strukovnih studija, Akademija strukovnih studija Beograd (Srbija)

prof. dr Du Lanxiao, Koledž za turizam Đeđang (TCZJ), Hangdžou (NR Kina)

prof. dr Won Sop Shin, Nacionali Univerizitet Chungbuk, Koreja

doc. dr. sc. Gordana Vulić, docent, Katedra za hotelski menadžment, Visoka škola za hotelijerstvo i turizam, Bled (Slovenija)

dr Dimitrios Buhalis, profesor,  Bornmut Univerzitet (Engleska)

dr Melanie H. Adamek, Institut za šumsku medicinu i šumsku terapiju Im Wald sein, Minhen (Nemačka)

dr Silvija Vitner Marković, profesor, Veleučilište u Karlovcu (Hrvatska)

dr Terence Clifford Amos, Gostujući predavač na Master studijama Katoličkog univerziteta u Lilu (Francuska), Gostujući predavač na Univerzitetu LiUM (Švajcarska)

prof. dr Marijana Dukić Mijatović, redovni profesor, Pravni fakultet, Univerzitet privredna Akademija u Novom Sadu (Srbija)

prof. dr Lazar Lazić, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (Srbija)

prof. dr Tatjana Pivac, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (Srbija)

prof. dr Kristina Košić, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (Srbija)

prof. dr Snežana Besermenji, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (Srbija)

prof. dr Aleksandra Dragin, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (Srbija)

prof. dr Ivana Blešić, redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu (Srbija)

prof. dr Marija Zdravković, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd (Srbija)

prof. dr Vladimir Mrdaković, vanredni profesor, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beograd (Srbija)

prof. dr Sanja Mandarić, redovni profesor, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu (Srbija)

dr Ivan Ćuk, docent, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu (Srbija)

prof. dr Vladimir Jakovljević, redovni profesor, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu (Srbija)

doc. dr Dejan Čubrilo, docent, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu (Srbija)

prof. dr Sanja Kocić, redovni profesor, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu (Srbija)

dr stom. Aleksandra Arnaut, asistent, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu (Srbija)

prof. dr Sanja Milenković, redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd (Srbija)

prof. dr Pavle Radanov, vanredni profesor, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Beograd, Univerzitet Privredna akademija Novi Sad (Srbija)

prof. dr Viktor Nedović, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Beogradu (Srbija)

prof. dr Bojan Zečević, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet  u Beogradu (Srbija)

dr Vesna Đorđević, spec., Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd (Srbija)

prof. dr Miroslav Knežević, vanredni profesor, Fakultet za turistički i hotelski menadžment, Univerzitet Singidunum, Beograd (Srbija)

PROGRAMSKI  ODBOR

 dr sci. med. Dragana Dragaš Milovanović, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Saša Mašić, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Maja Ćosić, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Andrea Žerajić, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Georgi Genov, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Dušan Kićović, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Jelisaveta Vučković, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Jovana Bulatović, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Miroslava Petrevska, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Bojana Plemić, prof. struk. stud., naučni saradnik, ASSB (Srbija)

dr sci. med. Milan Bjekić, prof. struk. stud., naučni savetnik, ASSB (Srbija)

dr sci. med. Dejan Mitrašinović, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr sci. med. Ljiljana Krstić, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr sci. med. Mila Filipović, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr sci. med. Gordana Grbić, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr sci. med. Biljana Majstorović, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr sci. med. Isidora Milanović, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr sci. med. Jasmina Bašić, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Jelena Krstić, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Branka Rodić, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Ljiljana Jovčić, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Nada Savković, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Dragana Ćamilović, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Ivana Lončar, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Mihaela Lazović, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Milena Vukić, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Marija Najdić, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Violeta Tošić, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

dr Dario Šimičević, prof. struk. stud., ASSB (Srbija)

mr sci. dr med. Veroslava Stanković, predavač, ASSB (Srbija)

mr sci. med. dr Igor Dimitrijev, predavač, ASSB (Srbija)

dr Marina Ivanović, predavač, ASSB (Srbija)

Ana Kalušević, viši predavač, naučni saradnik, ASSB (Srbija)

Milan Vujić, viši predavač, ASSB (Srbija)

dr sci. med. Stevan Jovanović, viši predavač, ASSB (Srbija)

dr sci. med. Goran Stojanović, viši predavač, ASSB (Srbija)

dr Đorđe Stojanović, viši predavač, ASSB (Srbija)

dr Emilija Lipovšek, viši predavač, ASSB (Srbija)

spec. dr  med. Gorana Isailović, MSPAAS, Beograd (Srbija)

dr Snežana Lazarević, prof. struk. stud., Visoka sportska i zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd (Srbija)