PREUZMITE DOKUMENTE

  /  Tematske oblasti

Tematske Oblasti

ZDRAVSTVENI TURIZAM * UGOSTITELJSTVO  * ZDRAVLJE & WELLNESS

Tematske oblasti

 • Istorija putovanja i potraga za lekom i zdravljem
 • Zdravstveni turizam kao globalni turistički biznis
 • Potražnja, motivacija i ponašanje zdravstvenih turista
 • Banjski turizam
 • Wellness i medicinski wellness turizam
 • Banje kao veza nasleđa i spa turizma
 • Pružaoci i posrednici u zdravstvenom turizmu
 • Destinacije zdravstvenog turizma (studije slučaja)
 • Pristupačni turizam: izazovi i perspektiva
 • Dentalni turizam: koncept i prakse
 • Internet marketing i menadžment u zdravstvenom turizmu
 • Upravljanje ljudskim resursima u wellnessu i zdravstvenom turizmu
 • Novi modeli mikroorganizacije hotelskih sektora
 • Svetski trendovi zdravlja i wellnessa u ugostiteljstvu
 • Gastronomska kultura i tradicionalni proizvodi
 • Wellness, kulinarstvo i ugostiteljstvo
 • Trendovi u ishrani i  wellness gastronomiji
 • Gastronomski i restoraterski menadžment u wellness centrima
 • Funkcionalna hrana i piće
 • Hrana i zdravlje
 • Jezički aspekti u ugostiteljstvu, turizmu i zdravstvu
 • Uticaj COVID-19 na wellness turizam i ugostiteljstvo
 • Brendiranje i kanali promocije u wellness i hotelskoj industriji
 • Trendovi u medicinskom wellnessu
 • Programi za praćenje i kontrolu zdravstvenog stanja i edukaciju korisnika
 • Wellness ishrana i suplementacija
 • Prevencija i wellness programi
 • Sportsko-rekreativne wellness aktivnosti
 • Wellness programi za unapređenje mentalnog zdravlja
 • Programi za negu i oblikovanje tela
 • Anti-Age procedure
 • Workplace wellness programi
 • Dermatološke wellness procedure
 • Plastična i rekonstruktivna hirurgija i medicinski wellness
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija i medicinski wellness
 • Post COVID-19 oporavak kao aktuelni program medicinskog wellnessa
 • Nega i vaspitanje dece predškolskog uzrasta u prirodi
 • Tradicionalni i alternativni pristupi i prakse
 • Terapija prirodom i šumom
 • Ergonomija wellness prostora
 • Sanitarno-higijenski uslovi i nadzor nad spa i wellness objektima
 • Istorija putovanja i potraga za lekom i zdravljem
 • Zdravstveni turizam kao globalni turistički biznis
 • Potražnja, motivacija i ponašanje zdravstvenih turista
 • Banjski turizam
 • Wellness i medicinski wellness turizam
 • Banje kao veza nasleđa i spa turizma
 • Pružaoci i posrednici u zdravstvenom turizmu
 • Destinacije zdravstvenog turizma (studije slučaja)
 • Pristupačni turizam: izazovi i perspektiva
 • Dentalni turizam: koncept i prakse
 • Internet marketing i menadžment u zdravstvenom turizmu
 • Upravljanje ljudskim resursima u wellnessu i zdravstvenom turizmu
 • Novi modeli mikroorganizacije hotelskih sektora
 • Svetski trendovi zdravlja i wellnessa u ugostiteljstvu
 • Gastronomska kultura i tradicionalni proizvodi
 • Wellness, kulinarstvo i ugostiteljstvo
 • Trendovi u ishrani i  wellness gastronomiji
 • Gastronomski i restoraterski menadžment u wellness centrima
 • Funkcionalna hrana i piće
 • Hrana i zdravlje
 • Jezički aspekti u ugostiteljstvu, turizmu i zdravstvu
 • Uticaj COVID-19 na wellness turizam i ugostiteljstvo
 • Brendiranje i kanali promocije u wellness i hotelskoj industriji
 • Trendovi u medicinskom wellnessu
 • Programi za praćenje i kontrolu zdravstvenog stanja i edukaciju korisnika
 • Wellness ishrana i suplementacija
 • Prevencija i wellness programi
 • Sportsko-rekreativne wellness aktivnosti
 • Wellness programi za unapređenje mentalnog zdravlja
 • Programi za negu i oblikovanje tela
 • Anti-Age procedure
 • Workplace wellness programi
 • Dermatološke wellness procedure
 • Plastična i rekonstruktivna hirurgija i medicinski wellness
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija i medicinski wellness
 • Post COVID-19 oporavak kao aktuelni program medicinskog wellnessa
 • Nega i vaspitanje dece predškolskog uzrasta u prirodi
 • Tradicionalni i alternativni pristupi i prakse
 • Terapija prirodom i šumom
 • Ergonomija wellness prostora
 • Sanitarno-higijenski uslovi i nadzor nad spa i wellness objektima