PREUZMITE DOKUMENTE

  /  Organizacioni odbor

Organizacioni odbor

Organizacioni odbor

Odsek Visoka zdravstvena škola

dr Marija Trajkov, prof. struk. stud.

dr Dragana Kljajić, prof. struk. stud.

Milica Ignjatović, nastavnik veština

Ljiljana Šimpraga, nastavnik veština

Emilija Kiš, nastavnik veština

Nikola Babić, nastavnik veština

 

Odsek Visoka hotelijerska škola

mr Ana Lončar, predavač

msr Jovana Nikolić, nastavnik stranog jezika

msr Petar Minić, nastavnik stranog jezika

msr Danijela Stojanović, nastavnik veština

msr Mladen Pršić, nastavnik veština

msr Miloš Ćirić, nastavnik veština

msr Slobodan Čavić, nastavnik veština

msr Miloš Zrnić, nastavnik veština

msr Ana Karađžić

Odsek Visoka turistička škola

dr Milina Kosanović, viši predavač

dr Vladimir Pavković, predavač

Milana Borković, nastavnik stranog jezika

Ana Đorić, MA

 

Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematički fakultet

prof. dr Kristina Košić, redovni profesor

dr Marija Cimbaljević, asistent sa doktoratom

dr Maja Mijatov, asistent sa doktoratom