PREUZMITE DOKUMENTE

  /  Važni datumi

Važni datumi

Važni datumi

 • 30. oktobar 2022. godine

  Krajnji rok za slanje sažetka​

 • 06. novembar 2022. godine

  Obaveštenje o prihvatanju sažetka

 • 01. decembar 2022. godine

  Krajnji rok za slanje rada

 • 04. januar 2023. godine

  Obaveštenje o prihvatanju rada

 • 01. februar 2023. godine

  Plaćanje kotizacije, kako bi se prihvaćen rad uvrstio u Zbornik radova

 • 03. februar 2023. godine

  Finalni program i raspored