PREUZMITE DOKUMENTE

  /  Program

Program

Program

Rad konferencije biće organizovan kroz plenarna izlaganja i izlaganje po sekcijama (usmena izlaganja i poster sekcija).

Predviđeno vreme za prezentacije:

  • Plenarna izlaganja do 30 minuta,
  • Usmena izlaganja radova do 15 minuta,
  • Poster prezentacije ograničene do 10 minuta.

Zvanični jezik konferencije je engleski.

Finalni program

24. februar 2023. – petak

Hotel M, Beograd

09.00 – 09.45 Registracija učesnika

10.00 – 10.30 Otvaranje skupa
Moderator konferencije: dr Andrea Žerajić

10.30 – 12.00 Predavanja po pozivu
Prof. Du Lanxiao – Koledž za turizam Đeđang (TCZJ), Hangdžou, Kina (online)
Nova zdravstvena potražnja i razvoj u turizmu: izazovi i mogućnosti industrije zdravstvenog turizma
prof. dr Won Sop Shin – Nacionali Univerizitet Chungbuk, Koreja
Šumska terapija za javno zdravlje i ugostiteljstvo
doc. dr Marija Zdravković – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Značaj zdravstvenog turizma u postkovid rehabilitaciji

12.00 – 12.15 Kafe pauza

12.15 – 14.30 Radna sesija
Moderatori sesije: dr Ana Kalušević & Milan Ilić

14.30 – 14.45 BTL Medicinska oprema
Radosav Mašnić, dr Goran Milev
Trideset godina inovativnih tehnologija u kardiologiji, fizikalnoj i estetskoj medicini

14.45 – 15.30 Koktel ručak i radionica sa spec. dr med. Goranom Isailović
Šumska trpeza sa čajnom ceremonijom

15.30 – 16.30 Predavanja po pozivu
spec. dr med. Ana Gifing – Akademija strukovnih studija Beograd, Srbija
Program Hrono ishrana dr Gifing za dug i zdrav život
Amos Clifford – osnivač Udruženja za terapiju prirode i šume, USA (online)
Deset godina šumske terapije
Hotelijerstvo – Dobri primeri iz prakse

16.30 – 16.45 Hotel Crowne Plaza – Dušica Mihaljević

16.45 – 17.00 Hotel Hilton – Mirjana Vlahović Ranđelović

17.00 – 18.00 Radionice
Moderator radionice: dr Marija Trajkov
Jovan Rosić
Eksenia – Primena softverskih rešenja kao mogućnost bržeg povezivanja zdravstvenih usluga sa turizmom
Isidora Trifunović
Ravnoteža – Podrška za život bez stresa
Ilinka Aćimović
Ćigong – Primena zdravstvenog ćigong-a na radnom mestu u cilju prevencije mišićno skeletnih tegoba

18.00 – 18. 15 Sineks Medikal d.o.o.
Marko Bundalo
Indiba terapija – standard u kvalitetu već 40 godina

18.15 – 18.30 Poster prezentacije
Moderator sekcije: dr sci. med. Gordana Grbić

18.30 – 19.00 Okrugli sto
Moderator: dr Andrea Žerajić
mr sci. med. dr Igor Dimitrijev; prof. dr Won Sop Shin; spec. dr med. Gorana Isailović; dr Ljiljana Jovčić; dr Maja Ćosić & prof. dr Sanja Mandarić
Korišćenje prirodnih resursa u cilju unapređenja kvaliteta obrazovnog i vaspitnog procesa kao i promocije zdravlja i turizma

25. februar 2023. – subota

Hotel M, Beograd - Konferencijska sala

11.00 – 11.30 Radionica
dr Marija Najdić Turističko vođenje

11.30 – 13.30 Obilazak Beograda

14.00 – 15.00 Okrugli sto, HOTEL M, Konferencijska sala
prof. dr Won Sop Shin; spec. dr med. Gorana Isailović; dr Andrea Žerajić; dr sci. med. Danijela Pecarski
Sumiranje i evaluacija konferencije

24. februar 2023. – petak

Hotel M, Beograd

09.00 – 09.45 Registracija učesnika

10.00 – 10.30 Otvaranje skupa
Moderator konferencije: dr Andrea Žerajić

10.30 – 12.00 Predavanja po pozivu
Prof. Du Lanxiao – Koledž za turizam Đeđang (TCZJ), Hangdžou, Kina (online)
Nova zdravstvena potražnja i razvoj u turizmu: izazovi i mogućnosti industrije zdravstvenog turizma
prof. dr Won Sop Shin – Nacionali Univerizitet Chungbuk, Koreja
Šumska terapija za javno zdravlje i ugostiteljstvo
doc. dr Marija Zdravković – Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Značaj zdravstvenog turizma u postkovid rehabilitaciji

12.00 – 12.15 Kafe pauza

12.15 – 14.30 Radna sesija
Moderatori sesije: dr Ana Kalušević & Milan Ilić

14.30 – 14.45 BTL Medicinska oprema
Radosav Mašnić, dr Goran Milev
Trideset godina inovativnih tehnologija u kardiologiji, fizikalnoj i estetskoj medicini

14.45 – 15.30 Koktel ručak i radionica sa spec. dr med. Goranom Isailović
Šumska trpeza sa čajnom ceremonijom

15.30 – 16.30 Predavanja po pozivu
spec. dr med. Ana Gifing – Akademija strukovnih studija Beograd, Srbija
Program Hrono ishrana dr Gifing za dug i zdrav život
Amos Clifford – osnivač Udruženja za terapiju prirode i šume, USA (online)
Deset godina šumske terapije
Hotelijerstvo – Dobri primeri iz prakse

16.30 – 16.45 Hotel Crowne Plaza – Dušica Mihaljević

16.45 – 17.00 Hotel Hilton – Mirjana Vlahović Ranđelović

17.00 – 18.00 Radionice
Moderator radionice: dr Marija Trajkov
Jovan Rosić
Eksenia – Primena softverskih rešenja kao mogućnost bržeg povezivanja zdravstvenih usluga sa turizmom
Isidora Trifunović
Ravnoteža – Podrška za život bez stresa
Ilinka Aćimović
Ćigong – Primena zdravstvenog ćigong-a na radnom mestu u cilju prevencije mišićno skeletnih tegoba

18.00 – 18. 15 Sineks Medikal d.o.o.
Marko Bundalo
Indiba terapija – standard u kvalitetu već 40 godina

18.15 – 18.30 Poster prezentacije
Moderator sekcije: dr sci. med. Gordana Grbić

18.30 – 19.00 Okrugli sto
Moderator: dr Andrea Žerajić
mr sci. med. dr Igor Dimitrijev; prof. dr Won Sop Shin; spec. dr med. Gorana Isailović; dr Ljiljana Jovčić; dr Maja Ćosić & prof. dr Sanja Mandarić
Korišćenje prirodnih resursa u cilju unapređenja kvaliteta obrazovnog i vaspitnog procesa kao i promocije zdravlja i turizma

25. februar 2023. – subota

Hotel M, Beograd - Konferencijska sala

11.00 – 11.30 Radionica
dr Marija Najdić Turističko vođenje

11.30 – 13.30 Obilazak Beograda

14.00 – 15.00 Okrugli sto, HOTEL M, Konferencijska sala
prof. dr Won Sop Shin; spec. dr med. Gorana Isailović; dr Andrea Žerajić; dr sci. med. Danijela Pecarski
Sumiranje i evaluacija konferencije

Finalni raspored i program biće poznat najkasnije do 3.02.2023. godine.