PREUZMITE DOKUMENTE

PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CASB: Zdravstveni turizam
i ugostiteljstvo
24 – 25. februar 2023. godine
Hotel M - Beograd
24 – 25. februar 2023. godine
Hotel M - Beograd
CASB: Zdravstveni turizam
i ugostiteljstvo
PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

Dobrodošli na CASB

Dobrodošli na CASB

Dobrodošli na prvu međunarodnu konferenciju  o zdravstvenom turizmu, ugostiteljstvu, zdravlju i wellnessu Akademije strukovnih studija Beograd, uz suorganizaciju  sa Departmanom za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog  fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Fakultetom medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i strateškim partnerstvom sa Fakultetom sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Konferencija se organizuje uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva turizma i omladine, Turističke organizacije Srbije (TOS) i Koledža za turizam Đeđang (TCZJ),  Hangdžou, Kina. 

Jedan od primarnih ciljeva konferencije je isticanje značaja saradnje između prosvete, zdravstva, ugostiteljstva i turizma kao neizostavne podrške razvoju zdravstvenog turizma, ugostiteljstva i medicinskog wellnessa u Republici Srbiji. Programski sadržaj podrazumeva učešće istaknutih stručnjaka iz oblasti medicine, hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma.

Jedan od primarnih ciljeva konferencije je isticanje značaja saradnje između prosvete, zdravstva, ugostiteljstva i turizma kao neizostavne podrške razvoju zdravstvenog turizma, ugostiteljstva i medicinskog wellnessa u Republici Srbiji. Programski sadržaj podrazumeva učešće istaknutih stručnjaka iz oblasti medicine, hotelijerstva, ugostiteljstva i turizma.

Tematske oblasti

TEMATSKE OBLASTI

Zdravstveni turizam

Vreme i mesto održavanja

VREME I MESTO ODRŽAVANJA

24 - 25.02.2023.

Pozivna predavanja

POZIVNA PREDAVANJA

Amos Clifford – osnivač Udruženja za terapiju prirode i šume, ANFT, USA (online)

Prof. Du Lanxiao, PhD – Predsednik – Koledž za turizam Đeđang (TCZJ), Hangdžou, Kina

prof. dr Marija Zdravković, vanredni profesor – Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet, Beograd

prof. dr Won Sop Shin – Nacionali Univerizitet Chungbuk, Koreja 

spec. dr med. Ana Gifing – Akademija strukovnih studija Beograd, Srbija