PREUZMITE DOKUMENTE

  /  Prijava sažetaka

Poziv za slanje radova

Poziv za slanje radove

Prijava sažetka

Izaberite temu Vašeg rada:

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da pošaljete svoje radove za međunarodnu konferenciju:

CASB: ZDRAVSTVENI TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

Radovi moraju biti napisani na engleskom jeziku (učesnici iz srpskog govornog područja treba da dostave rad na srpskom i engleskom jeziku).

Detaljno uputstvo za pripremu rada možete preuzeti na sledećem linku:

TEMATSKE OBLASTI:

Zdravstveni turizam * Ugostiteljstvo * Zdravlje & wellness

Dostavljeni radovi moraju biti napisani u skladu sa Uputstvom za pripremu rada, ne smeju biti već objavljeni, ne smeju biti na recenziji za druge naučne skupove ili konferencije.

Postoji mogućnost objavljivanja rada u Zborniku radova bez usmenog izlaganja.

Da bi se osiguralo da rad bude objavljen, najmanje jedan od autora mora biti u potpunosti registrovan do 01. februara 2023. godine, a rad mora biti u skladu sa predloženim izgledom i ograničenjem broja stranica navedenim u Uputstvu za pripremu rada. Jedan autor, kao prvopotpisani, može da učestvuje sa dva rada po navedenoj ceni. Radovi koji su dobili pozitivnu recenziju i za koje je do 01. februara 2023. godine uplaćena kotizacija biće objavljeni u Zborniku radova.

Odabrani radovi biće publikovani u časopisima:’Materia Medica’ (kategorija M52, medicinsko naučno polje) i ‘Journal of Adventure Education and Outdoor Learning’ (kategorija M24, društveno-humanističko naučno polje).

Sažetak dostaviti na engleskom jeziku do 30. oktobra 2022. godine putem forme za prijavu radova.

Radove u kompletnoj formi (pdf) potrebno je dostaviti do 01. decembra 2022 godine.

Sa zadovoljstvom vas pozivamo da pošaljete svoje radove za međunarodnu konferenciju:

CASB: ZDRAVSTVENI TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

Radovi moraju biti napisani na engleskom jeziku (učesnici iz srpskog govornog područja treba da dostave rad na srpskom i engleskom jeziku).

Detaljno uputstvo za pripremu rada možete preuzeti na sledećem linku:

TEMATSKE OBLASTI:

Zdravstveni turizam * Ugostiteljstvo * Zdravlje & wellness

Dostavljeni radovi moraju biti napisani u skladu sa Uputstvom za pripremu rada, ne smeju biti već objavljeni, ne smeju biti na recenziji za druge naučne skupove ili konferencije.

Postoji mogućnost objavljivanja rada u Zborniku radova bez usmenog izlaganja.

Da bi se osiguralo da rad bude objavljen, najmanje jedan od autora mora biti u potpunosti registrovan do 01. februara 2023. godine, a rad mora biti u skladu sa predloženim izgledom i ograničenjem broja stranica navedenim u Uputstvu za pripremu rada. Jedan autor, kao prvopotpisani, može da učestvuje sa dva rada po navedenoj ceni. Radovi koji su dobili pozitivnu recenziju i za koje je do 01. februara 2023. godine uplaćena kotizacija biće objavljeni u Zborniku radova.

Odabrani radovi biće publikovani u časopisima:’Materia Medica’ (kategorija M52, medicinsko naučno polje) i ‘Journal of Adventure Education and Outdoor Learning’ (kategorija M24, društveno-humanističko naučno polje).

Sažetak dostaviti na engleskom jeziku do 30. oktobra 2022. godine putem forme za prijavu radova.

Radove u kompletnoj formi (pdf) potrebno je dostaviti do 01. decembra 2022 godine.

Prijava sažetka

Izaberite temu Vašeg rada:

Kotizacija

  • Za objavu rada sa izlaganjem: 60 evra u dinarskoj protivvrednosti
  • Za objavu rada bez izlaganja i pasivne učesnike: 40 evra u dinarskoj protivvrednosti

Kotizacija obuhvata: komplet za učesnike, osveženje, koktel, pristup svim sesijama i radionicama.

Uplata kotizacije se vrši na račun Akademije strukovnih studija Beograd broj 840-2115666-34, sa naznakom „kotizacija za skup, ime i prezime učesnika“.