PREUZMITE DOKUMENTE

  /  Upustvo za predavače

Smernice za učesnike konferencije

Smernice za učesnike konferencije

Prezentacija rada

Ako koristite PowerPoint prezentaciju, imajte na umu da morate da je prenesete na USB memorijskom stiku i učitate na jedan od računara najmanje 1 sat pre početka sesije. Imajte na umu da računari u salama za sesije koriste Office 2016 (ukoliko su prezentacije rađene u Office 2007 može doći do tehničkih problema, u tom slučaju savetujemo da predavači koriste svoj laptop).

Ako kombinujete video filmove sa PowerPoint-om, obavezno ga proverite u sali za registraciju najmanje jedan sat pre prezentacije, kao i u kongresnoj sali u kojoj se održava Vaše predavanje najmanje pola sata pre početka sesije. Na laptopovima su instalirane sve vrste kodeka tako da podržavaju sve formate, ali filmovi moraju da budu u folderu u kojem se nalazi i prezentacija (ukoliko se film ne upakuje u folder neće moći da se pokrene prilikom prezentacije).

Alternativno, možete koristiti svoj laptop. U tom slučaju potvrdite da ima VGA utičnicu za eksterni signal i dođite da ga prvo proverite u kongresnoj sali za sesije u kojoj se održava Vaše predavanje tokom pauze za kafu ili ručak pre Vaše sesije, najmanje 30 minuta pre početka. Napomena: korišćenje Apple Mac nije preporučeno jer ne može da se poveže sa projektorom.

Izrada prezentacije

Za izradu PowerPoint možete koristi šablon koji smo obezbedili (preuzimanje šablona).

Kako bi osigurali da prezentacija bude optimalna, sledite sledeća uputstva:

  • Vaša prezentacija mora biti pripremljena u PowerPoint-u;
  • Podešavanje stranice je horizontalna orijentacija (uspravna orijentacija neće biti pravilno prikazana). Zbog punoće platna najbolje je da se prezentacije prave u formatu 16:9;
  • Koristite samo standardne Windows fontove (kao što su Arial, Times New Roman, Verdana itd.);
  • Slike: umetnute slike trebalo bi da imaju minimalnu rezoluciju od 300dpi.;

Predviđeno vreme za prezentacije:

– Plenarna izlaganja do 30 minuta
– Usmena izlaganja radova do 15 minuta
– Poster prezentacije ograničene do 10 minuta

Usmene prezentacije:

Engleski je zvanični jezik konferencije, stoga sve prezentacije moraju biti pripremljene na engleskom jeziku. Na kraju sesije predviđena je diskusija u trajanju od 10 minuta.

Poster prezentacije:

  • Za autore poster prezentacije predviđeno je da svoje radove izlože u trajanju do 10 minuta
  • Veličina postera treba da bude 91cm širine i 122cm visine
  • Veličina slova: 32pt za naslove, 24pt za tekst
  • Tekst: do 800 reči
  • Font slova: Times New Roman

Uputstvo možete preuzeti i u PDF formatu: LINK